‘EB26

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 16:03:31 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4428 ครั้ง
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

ดาวน์โหลด