‘EB4

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 08:03:28 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4447 ครั้ง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง

ดาวน์โหลด