จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:26 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๔
3286 11
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:51 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๔
3283 7
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 17:12:59 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3283 7
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 09:12:35 น.
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3282 5
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
3281 16
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
3285 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:34 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25652
3280 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:22 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3282 4
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:33 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
3283 3
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:45 น.
สรุปผลการจัดซื้อจีดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
3284 3
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:53 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
3281 5
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562
เวลา 10:01:47 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบบำรุง
3282 14
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:39 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรูปเล่ม
3281 7
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:47 น.
รายการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3282 3
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:57 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3281 2
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
3286 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:09 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
3281 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:30 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
3284 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:21 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
3282 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:32 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
3283 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:46 น.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
3283 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:15 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
3280 0
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:11 น.
การเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3280 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:27 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3280 5
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:26 น.
ส่งแผนคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2562
3315 4
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:54 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3282 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:12 น.
แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562
3280 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:23 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั
3284 2
ดาวน์โหลด
01 ก.ค. 2561
เวลา 15:07:39 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3280 8
ดาวน์โหลด