ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2562
เวลา 11:11:05 น.
คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม
4196 76
ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2562
เวลา 14:10:05 น.
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย
4514 4
ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2545
เวลา 12:04:36 น.
ขอเชิญพี่น้องชาววังสามหมอ ร่วมบริจาคกับ "มูลนิธิก้าวคนละก้าว"
4239 0
09 พ.ย. 2561
เวลา 14:11:52 น.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
3780 19
ดาวน์โหลด
05 ก.ค. 2561
เวลา 13:07:10 น.
การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล
4339 70
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2561
เวลา 16:04:07 น.
กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน
3904 11
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561
เวลา 10:03:09 น.
ลงทะเบียนขอใช้โปรแกรม WSM Lab Online
3642 13
ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2560
เวลา 15:10:50 น.
ทำไม?ต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน
3691 0
29 ก.ย. 2560
เวลา 17:09:30 น.
ลงทะเบียนขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
3590 0