‘ประกาศใช้งานอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลวังสามหมอฉบับใหม่

ประกาศใช้งานอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลวังสามหมอฉบับใหม่ พ.ศ.2562

ด้วยงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวังสามหมอได้รับเอกสารอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 และได้ประกาศใช้อัตราค่าบริการนี้ของโรงพยาบาลวังสามหมอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเบิกจ่ายตามโปรแกรม E-Claim ของ สปสช. โดยกำหนดให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวไปแล้วนั้น

ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งทุกกลุ่มงาน ฝ่าย/งาน ให้ดำเนินการใช้อัตราค่าใช้จ่ายนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป โดยให้งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงพยาบาลวังสามหมอ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าบริการร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ในโปรแกรม HosxP ตามหมวดค่าใช้จ่าย เป็นลำดับไป

 

คู่มืออัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 02 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:07:32 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 699 ครั้ง
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง

ดาวน์โหลด