‘Templates

Templates นำเสนอ (4:3)

ไฟล์ Templates นำเสนอ ของโรงพยาบาล

 

ตัวอย่าง

หน้าแรก

 

หน้านำเสนอ

 

หน้าสุดท้าย


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2560 เวลา : 14:10:43 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4159 ครั้ง
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง

ดาวน์โหลด