โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่108 หมู่11 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

ผู้อำนวยการ : 089-8408050

โทรศัพท์ : 042-387740, 042-387430, 042-387602

โทรสาร : 042-387431, 042-387471

E-mail :

WebSite : www.wangsammohospital.go.th