รพ.สต.บ้านนาแก

ภาพกิจกรรม รพ.สต.นาแก ภูดิน

รพ.สต.นาแก ภูดิน

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

E-mail : -

ตำแหน่ง คน
พยาบาล 1
นวก. 1
จพง. 2
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1
รวมทั้งหมด 6