กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางนันทรัตน์ วันทอง

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางธัญญพิมพ์ ทะสา

นักเทคนิคการแพทย์

น.ส.ศันสนีย์ คุณมี

นักเทคนิคการแพทย์

นายจอมไตร ทะสา

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

นางเกตุมณี นาแข็งฤทธิ์

พนักงานจุลทัศกร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้