กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางนันทรัตน์ วันทอง

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางธัญญพิมพ์ ทะสา

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

น.ส.ศันสนีย์ คุณมี

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายจอมไตร ทะสา

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

นางเกตุมณี นาแข็งฤทธิ์

พนักงานจุลทัศกร

นางดวงพร สมบูรณ์

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

น.ส.ปนัดดา สุราวัน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้