รพ.สต.บ้านโนนสะอาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด

รพ.สต.บ้านโนนสะอาด

ที่อยู่ : ที่อยู่ 194 ม.4 บ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042-141215

โทรสาร :

E-mail :

ตำแหน่ง คน
พยาบาล 1
นวก. 1
จพง. 2
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1
รวมทั้งหมด 6