ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
271 0
27 พ.ย. 2566
รายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖
149 6
ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
205 2
18 พ.ย. 2565
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.วังสามหมอ
5469 23
ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2562
คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม
5390 130
ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย
5380 6
ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2545
ขอเชิญพี่น้องชาววังสามหมอ ร่วมบริจาคกับ "มูลนิธิก้าวคนละก้าว"
5306 0
09 พ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
5374 48
ดาวน์โหลด
05 ก.ค. 2561
การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาล
5807 113
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2561
กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน
5364 13
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2561
ลงทะเบียนขอใช้โปรแกรม WSM Lab Online
5336 13
ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2560
ทำไม?ต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน
5519 0
29 ก.ย. 2560
ลงทะเบียนขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
5351 0