‘บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โรงพยาบาลวังสามหมอได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในความปลอดภัยทางท้องถนนเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูนเสียทรัพยากรที่สำคัญตลอดจนส่งเสริมให้มีวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:11:52 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4012 ครั้ง
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

ดาวน์โหลด