ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โรงพยาบาลวังสามหมอ สุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 17:12:32 น.
ผู้ชม 2032 ครั้ง