การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ คปสอ.วังสามหมอ 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 แข่งขันกันภายในโรงพยาบาลวังสามหมอเพื่อสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีภายใน คปสอ. มีการแข่งขันกีฬา กีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอล และฟุตบอล 

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 30 ธันวาคม 2564 เวลา : 11:12:21 น.
ผู้ชม 2050 ครั้ง