เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ นายแพทย์เกรียงไกร ไกรวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ.พร้อมสาธารณสุขอำเภอ ร่วมรับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ จาก ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และ ชัยรัชการ โตโยต้า จำกัด นำอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 700,000 บาท กว่า 70 รายการ ทั้งนี้ผู้บริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับ โรงพยาบาลวังสามหมอ และ รพ สต ทุกแห่งในเขตอำเภอวังสามหมอ รับมอบเครื่องมือแพทย์ ช่วยทำให้เกิดมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดี ที่จำเป็น จากปัญหางบประมาณที่มีจำกัด ความต้องการในการรับการรักษามีมากขึ้น ไม่เพียงพอ การสนับสนุนจากภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ขอบคุณที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านการแพทย์ การพยาบาล อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนชาววังสามหมอ และใกล้เคียง ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ ในการประคับประคองผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตทั้งสิ้น

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:10:42 น.
ผู้ชม 2106 ครั้ง