จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2567
เวลา 19:03:44 น.
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)
25 3
ดาวน์โหลด
06 ก.พ. 2567
เวลา 11:02:42 น.
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)
27 1
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2567
เวลา 09:01:38 น.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื้อมสภาพ
75 60
ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2567
เวลา 11:01:46 น.
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)
44 3
ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2566
เวลา 15:12:11 น.
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)
51 2
ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2566
เวลา 11:11:05 น.
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)
69 3
ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:50 น.
จ้างเหมาโครงการต่อเติมที่พักผู้ป่วยและญาติ ตึกผู้ป่วยใน
5346 1
ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2566
เวลา 09:08:17 น.
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
5347 1
ดาวน์โหลด
03 ก.ค. 2566
เวลา 12:07:31 น.
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพักพิเศษ
5340 0
ดาวน์โหลด
02 มิ.ย. 2566
เวลา 10:06:56 น.
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพักพิเศษ
5341 0
ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2566
เวลา 12:05:02 น.
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพักพิเศษ
5347 6
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:26 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๔
5335 24
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:51 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๔
5330 10
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 17:12:59 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5329 9
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 09:12:35 น.
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5350 6
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
5324 18
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
5332 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:34 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25652
5332 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:22 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
5322 5
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:33 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
5322 4
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:45 น.
สรุปผลการจัดซื้อจีดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
5316 3
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:53 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
5319 5
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562
เวลา 10:01:47 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบบำรุง
5332 16
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:39 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรูปเล่ม
5315 7
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:47 น.
รายการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5333 3
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:57 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5324 2
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
5326 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:09 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
5320 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:30 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
5340 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:21 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
5317 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:32 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
5325 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:46 น.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
5330 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:15 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
5322 0
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:11 น.
การเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
5329 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:27 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5327 5
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:26 น.
ส่งแผนคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2562
5324 4
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:54 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5324 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:12 น.
แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562
5338 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:23 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั
5321 2
ดาวน์โหลด
01 ก.ค. 2561
เวลา 15:07:39 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
5318 8
ดาวน์โหลด