จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 17:12:59 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 3
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 09:12:35 น.
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:35 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
213 15
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
154 1
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:34 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25652
135 1
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 23:08:22 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
114 3
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:33 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
153 3
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:45 น.
สรุปผลการจัดซื้อจีดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
141 2
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2562
เวลา 13:06:53 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
145 3
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2562
เวลา 10:01:47 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบบำรุง
265 12
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:39 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรูปเล่ม
229 7
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:47 น.
รายการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
314 2
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:57 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
201 2
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:10 น.
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
213 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:09 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
276 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:30 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
228 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:21 น.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
329 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:32 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
237 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:46 น.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
232 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:15 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
253 0
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:11 น.
การเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
190 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:27 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
228 4
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:26 น.
ส่งแผนคำของบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2562
271 4
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:54 น.
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
191 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:12 น.
แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562
216 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 21:12:23 น.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั
174 2
ดาวน์โหลด
01 ก.ค. 2561
เวลา 15:07:39 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
838 7
ดาวน์โหลด