‘จ้างเหมาโครงการต่อเติมที่พักผู้ป่วยและญาติ

จ้างเหมาโครงการต่อเติมที่พักผู้ป่วยและญาติ ตึกผู้ป่วยใน


ผู้ประกาศ : นายคริษฐา พรหมกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 04 กันยายน 2566
ผู้ชม 5326 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ดาวน์โหลด