จองห้องประชุม คู่มือการจองห้องประชุม

ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมฟิตเนส ห้องประชุมชาววัง

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม
26 ม.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ ผ่านระบบ WEBEX ห้องประชุมเล็ก