‘คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม’

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมได้พัฒนาเพื่อลดความซ้ำซ่้อนในการจองห้องประชุมและลดการใช้กระดาษ(กระดาษติดหน้าห้องประชุม) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจองห้องประชุม โดยมีการเก็บประวัติการจองห้องประชุมไว้ดูจำนวนการประชุมในหน่วยงาน

 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมปุ่มด่านล่าง


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชม 5437 ครั้ง
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง

ดาวน์โหลด