‘ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562
ผู้ชม 5308 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ดาวน์โหลด