‘ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั’

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 24 ธันวาคม 2561 เวลา : 21:12:23 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 3667 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง

ดาวน์โหลด