สิ่งที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธ์ประกันสังคม


ผู้มารับบริการ

ทำบัตร รพ. / ตรวจสอบสิทธิ์

ติดต่อย้าย/ปลดสิทธิ์/ลาออก
ที่ประกันสังคมอุดรธานี/กุมภวาปี

รออนุมัติจากประกันสังคม ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน