วันที่28 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการ ราชการ และบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม วันมหามงคล "เฉลิมพระชนมพรรษา" ในหลวงราชการที่10 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ


ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 28 กรกฏาคม 2560 เวลา : 12:08:54 น.
ผู้ชม 2050 ครั้ง