ท่าน นพ. สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ. อุดรธานีให้เกียรติมามอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชาววัง โรงพยาบาลวังสามหมอ

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 08 ธันวาคม 2560 เวลา : 14:12:26 น.
ผู้ชม 2021 ครั้ง