โรงพยาบาลวังสามหมอร่วมกับชุมชน เปิดตลาดนัดสีเขียว (Green Market) มีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ และอาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่น เปิดทุกวันอังคาร เวลา 7.00 น. ถึง 12.00 น. ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 04 เมษายน 2561 เวลา : 11:04:09 น.
ผู้ชม 1988 ครั้ง