วันที่ 3 ตุลาคม 2561 หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU ชาววัง) ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในตำบลวังสามหมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2562

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:10:21 น.
ผู้ชม 1824 ครั้ง