วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และนายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่มาตรวจเยี่ยม คปสอ.วังสามหมอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 24 มกราคม 2562 เวลา : 17:01:23 น.
ผู้ชม 1865 ครั้ง