โรงพยาบาลวังสามหมอนำโดย นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลวังสามหมอ นำเจ้าหน้าที่ร่วมทำความดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในสังคมอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 26 เมษายน 2562 เวลา : 14:04:48 น.
ผู้ชม 1715 ครั้ง