ชาย หญิง

ตารางเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย

ผู้หญิง (% Fat) ผู้ชาย (% Fat) ลำดับ คำอธิบาย
10-13% 2-5% Essential Fat มีไขมันค่อนข้างน้อย เท่าที่จำเป็น
14-20% 6-13% Athletes มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มนักกีฬา)
21-24% 14-17% Fitness มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มคนออกกำลังกายเป็นประจำ)
25-31% 18-25% Acceptable มีไขมันพอประมาณ อยู่เกณฑ์พอดี (กลุ่มคนทั่วไป)
32% + 25% + Obese มีไขมันมากเกินไป ควรลดปริมาณไขมัน