BMI คืออะไร?

BMI ย่อมาจาก Body Mass Index

โดยคำนวณจาก 2 ปัจจัย คือ น้ำหนัก และ ส่วนสูง แต่ BMI ไม่สามารถ วัดปริมาณไขมัน หรือ กล้ามเนื้อในร่างกายได้ จึงใช้ได้คร่าวๆในการประเมิณน้ำหนักที่เหมาะสม ให้สมส่วนตามความสูง ค่าของ BMI จึงเป็นตัวชี้มวลร่างกายได้คร่าว ถึงความพอดี ความอ้วน ความผอม จากการประเมิณของน้ำหนัก และ ส่วนสูง

ค่าประเมิณ BMI สำหรับผู้ใหญ่

ค่าประเมณนี้ กำหนโดย WHO องค์กรณ์อนามัยโลก ได้แนะนำน้ำหนักที่เหมาะสมจากค่า BMI สูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้หญิง และ ผู้ชาย ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่า BMI หมวดหมู่
น้อยกว่า 16 ผอมมากไป
16 -17 ผอมพอสมควร
17 – 18.5 ผอม
18.5 – 25 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
25 – 30 น้ำหนักเกิน
30 – 35 น้ำหนักเกิน ระดับ 1
35 – 40 น้ำหนักเกิน ระดับ 2
มากกว่า 40 น้ำหนักเกิน ระดับ 3