‘งดการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน

งดการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวาย และโรคไทรอยด์

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิต-19 (COVID-19) ได้มีการขยายเป็นวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลวังสามหมอจึงขอประกาศ งดการให้บริการคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่นัดรับยาคลินิกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวาย และโรคไทรอยด์ เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เร็วกว่าคนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงขอปรับการให้บริการ ดังนี้

 

- ผู้ป่วยที่นัดรับยาคลินิกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวาย โรคไทรอยด์ ให้ท่านรอรับยาที่บ้านจาก อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน

- ยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานที่มีการใช้ยาฉีดอินซูลินให้ท่านมารับบริการตามปกติ

 

หากท่านมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ที่เบอร์โทร 042-387740 ต่อ 160 ในวันและเวลาราชการ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายเกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2563
ผู้ชม 5372 ครั้ง
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

ดาวน์โหลด