‘ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน’

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน

ตามที่โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวังสามหมอ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นั้น โรงพยาบาลวังสามหมอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกดังนี้


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 24 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:12:30 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง

ดาวน์โหลด