‘เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน’

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวังสามหมอ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมืด


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 25 มกราคม 2564 เวลา : 16:01:55 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4415 ครั้ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง

ดาวน์โหลด