‘ยกเลืกประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา’

ยกเลืกประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่โรงพยาบาลวังสามหมอ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบเลขที่ ๒๗๓๑ (๓๐เตียง)


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 03 มีนาคม 2564
ผู้ชม 5326 ครั้ง
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง

ดาวน์โหลด