‘ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด

ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 162 รายการ

ด้วยโรงพยาบาลวังสามหมอจะได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมภาพ จำนวน 162 รายการ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กำหนดขายทอดตลาดจะกระทำที่ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวังสามหมอ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. ถึง 10.30 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น.


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้ชม 5314 ครั้ง
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง

ดาวน์โหลด