‘Templates

Templates นำเสนอ (4:3)

ไฟล์ Templates นำเสนอ ของโรงพยาบาล

 

ตัวอย่าง

หน้าแรก

 

หน้านำเสนอ

 

หน้าสุดท้าย


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2560
ผู้ชม 5329 ครั้ง
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง

ดาวน์โหลด