‘รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน’

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตามที่โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานโรงพยาบาลวังสามหมอ ตามประกาศ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 นั้น โรงพยาบาลวังสามหมอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 05 เมษายน 2561
ผู้ชม 5316 ครั้ง
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง

ดาวน์โหลด