‘EB

EB ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:06:23 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 254 ครั้ง


แบบ สขร. เดือน เมษายน.pdf
แบบ สขร. เดือน พฤษภาคม.pdf
แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม.pdf