‘MOIT

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 16 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:12:46 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 167 ครั้ง


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุมัติ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
บันทึกข้อความ แจ้งให้ทราบ.pdf