‘MOIT

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 16 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:12:55 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 366 ครั้ง


บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
เดือน ตุลาคม 2564.pdf
เดือน พฤศจิกายน 2564.pdf
เดือน ธันวาคม 2564.pdf