‘MOIT5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2565 เวลา : 15:09:12 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 64 ครั้ง


บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.565.pdf
แบบ สขร. 1 ก.ค. 65.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ก.ค. 65.pdf
แบบ สขร.1 ส.ค. 65.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ส.ค. 65.pdf
บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565.pdf
แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ก.ย. 65.pdf
บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565.pdf