‘MOIT23

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 13 กันยายน 2565 เวลา : 04:09:29 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 53 ครั้ง


แจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน.docx
แบบรายงาน ไตรมาส 4.docx
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx