‘MOIT5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 11:12:08 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 159 ครั้ง


1.บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.docx
2.สขร. เดือน ตุลาคม 65.xlsx
2.สขร. เดือน ธันวาคม 65.xlsx
2.สขร. เดือน พฤศจิกายน 65.xlsx
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx