‘MOIT4

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 10:09:33 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 51 ครั้ง


บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน).pdf