‘MOIT10

MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 10:09:17 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 30 ครั้ง


1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนมราบ ภายใน 15 วัน.pdf
2.รายงานร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
คู่มือประชาชนการรับบริการร้องเรียน โรงพยาบาลวังสาหมอ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf