‘MOIT22

MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 11:09:23 น. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 130 ครั้ง


แจ้งเวียน.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา (2).pdf