‘MOIT1

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2566 เวลา : 09:12:47 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 64 ครั้ง


1.1บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนาม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
1.2คำสั่ง.pdf
1.2ประกาศ.pdf
1.3แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวังสามหมอ.pdf
2.2 รายงานผลการดำเนินงาน.pdf
2.1บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน.pdf
1.4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf