‘MOIT5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2566 เวลา : 10:12:33 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 394 ครั้ง


บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ.pdf
แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2566.pdf
แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf