‘EB3

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 08:03:21 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 4268 ครั้ง

203-3-1แผนแจ้งอนุมัติ.pdf
203-3-2 วงเงินสูงสุด ไตรมาส 1.pdf
203-3-3 วงเงินเกิน 5,000 ในไตรมาส 1.pdf