‘EB

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน) เดือน เมษายน - กันยายน 2564


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2564 เวลา : 11:08:01 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 174 ครั้ง


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่อำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน (5).pdf
บันทึกขออนุญาตและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน เดือน เมษายน - กันยายน 2564.pdf
เรื่องร้องเรียน.pdf